09.05.2016

Радионица “Вештине родитељства“


У оквиру Програма “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ који подржан је средствима буџета Града Новог Сада – Градске управе за социјалну и дечију заштиту, 21.04.2016. године одржана је радионица за хранитеље из Новог Сада.

Радионици под називом „Вештине родитељства“ у трајању од два сата присуствовало је 18 хранитеља.