11.05.2016

Округли сто „Подршка хранитељству у заједници“


У организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад у уторак 10. маја 2016. године одржан је округли сто „Подршка хранитељству у заједници – из угла здравственог система“. Овај округли сто представља једну од активности програма „Саветодавно-терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад“ коју ЦПСУ НС реализује уз финансијску подршку Градске управе за дечју и социјалну заштиту Града Новог Сада. Округли сто је организован са циљем унапређења услуге породичног смештаја и унапређења квалитета живота деце на хранитељском смештају, као и у циљу јачања међусекторске сарадње и компетенција професионалаца у оба система – здравству и социјалној заштити.

Планирано је да се до краја 2016. године реализујu још 3 округла стола са представницима различитих система који утичу на квалитет живота деце на породичном смештају. 
ФОТО