15.05.2016

Тренинг "Примена смерница за сродничко хранитељство"


У среду, 11.5.2016. године у сали Дечјег села „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици одржана је едукације без провере знања „Примена смерница за сродничко хранитељство“, коју је организовао Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Нови Сад.

Едукација је организована као активност у пројекту који Покрајински завод за социјалну заштиту реализује у партнерству са УНИЦЕФ-ом :„Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду“, а у оквиру ширег пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите“ који финансира ЕУ, а реализују у партнерству Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјана питања, Министарство правде и УНИЦЕФ.

 
Догађај је пријављен Комори социјалне заштите као едукација без провере знања, што значи да ће учесници остварити бодове у складу са Одлуком о прихватању реализације стручног скупа. Учесници едукације су били супервизори или водитељи случаја из службе за децу и младе центара за социјални рад са територије АП Војводине, као и саветници за хранитељство и супервизор Центра за породични смештај и усвојење.
 
ФОТО