25.05.2016

Радионица „Подршка детету на породичном смештају“


У среду 18.5.2016. године у Центру за социјални рад града Новог Сада успешно је одржана интерактивна радионица под називом „Подршка детету на породичном смештају“ у оквиру програма "Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад" коју је организовао Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, а који је подржан средствима буџета Града Новог Сада.

Примарни циљ ове двочасовне радионице био је да се адресирају изазови с којима се хранитељи сусрећу и да се генеришу идеје за њихово превазилажење. Подједнако значајна била је и размена информација, искустава, савета и смерница између десет присутних хранитеља и представника Центра.