15.06.2016

Завршио се програм припреме и обуке будућих хранитеља


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад отпочео је током маја месеца са програмом припреме и обуке кандидата за хранитељство. Програм припреме и обуке "Сигурним кораком до хранитељства" који се састоји од једанаест тематских целина, реализовао се паралелно за три групе кандидата. У првој gрупи је учествовало 24 кандидата са територије општина Нови Сад, Беочин, Темерин и Бачка Паланка, програм се реализовао у просторијама Дечјег села "Др Милорад Павловић" у Сремској Каменици. Друга група је обухватала 19 кандидата са територије општине Србобран, едукативни програм се реализовао у просторијама Центра за социјални рад Србобран. У трећој групи учествовало је 14 кандидата са територије општина Зрењанин и Сечањ, програм се реализовао у малој сали Културног центра у Зрењанину.
Ово је редовна регионална активност Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад од како је почео са непосредним радом са корисницима у септембру 2015. године. Планирано је да се до краја године реализује још пет група припреме и обуке кандидата за хранитељство. На овај начин Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад подстиче развијање мреже хранитељских породица на територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног округа. Планирано је да у току друге половине 2016. године у програм припреме и обуке буде укључено преко 100 породица.
ФОТО