30.06.2016

Реализован програм обуке "Клуб за младе по моделу ГРиГ"


У периоду 23-26. јунa 2016. године у просторијама Дечјег села у Сремској Каменици, одржан је тренинг програма обуке „Клуб за младе по моделу ГРиГ“ са провером знања, у организацији Центра за социјално превентивне активности - ГРиГ.
Током четири дана тренинга, тим полазника, односно, психолога, педагога, социолога и правника из Дечјег села и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад добио је прилику да се упозна са основама радионичарског рада, са разликама између радионица и клуба, са начинима и алатима за успешно оснивање и вођење клубова намењених младима у ризику. Тренинг се мањим делом састојао од теоријске обуке, а већим делом од практичних примера. Полазници су имали прилику да воде радионице и, под стручним вођством и надзором, стекну праксу и унапреде своје вештине.
На крају успешно одржаног тренинга полазници су добили сертификате којима се потврђује да су завршили основни програм обуке у вештинама оснивања и вођења групе за (само)подршку младих у ризику/ клуб за младе по моделу ГРиГ, у трајању од тридесет сати тренинга.
 
ФОТО