21.06.2016

Радионица "Овладавање губицима и припрема за промену"


У четвртак 15. јуна 2016.године у Центру за социјални рад града Новог Сада одржана је радионица под називом „Овладавање губицима и припрема за промену (превенирање и припрема за превладавање сепарационим кризама као предуслов за даљи несметан развој детета, односно, предуслов даље подобнисти за бављење хранитељством)“. Радионица је организована у склопу пројекта Саветодавно - терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење подржаном од стране Града Новог Сада.

Радионица се бавила једним од најзначајнијих аспеката целог процеса хранитељства – овладавањем губицима. Од његове успешне реализације многоструко зависи даљи развој детета и његова психичка спремност за остваривање емоционалних веза и емоционално сазревање. Уз партиципацију десет хранитеља и представника Центра размењена су искуства, савети и идеје у овој области.

До краја године планиран је још известан број радионица на којима ће се наставити практична и теоријска едукација и подршка хранитељима. 
ФОТО