01.07.2016

Одлука о додели уговора ЈН МВ 1/2016


Одлука о додели уговора за јавну набавку добара- путнички аутомобил, у поступку јавне набавке мале вредности.  
ДОКУМЕНТА