06.07.2016

Прва радионица за децу на хранитељству


У четвртак 23.јуна 2016.године у сали Центра за социјални рад, у Новом Саду одржана је прва припремна радионица у оквиру пројекта “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ који је подржан средствима буџета Града Новог Сада – Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Радионици је присуствовало деветнаесторо деце/младих старосног узраста од 10 до 15 година.

Циљ прве припремне радионице био је да се кроз низ креативних игара успостави контакт и створи однос поверења унутар групе између деце/младих и тренера, такође упознавање са темама које су планиране за наредне радионице. Најзначајнији циљ био је да се на основу интерактивног рада спознају потребе деце /младих у сврху кориговања тема предвиђених за наредне радионице, како би се на најбољи начин одговорило на потребе деце/младих.
У оквиру пројекта “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ предвиђено је да се одржи још три радионце које ће бити реализоване у току септембра и октобра 2016. године.
 
ФОТО