28.07.2016

Радионица "Потребе и права детета"


У среду 27. јула 2016. у просторијама Центра за социјални рад града Новог Сада одржана је још једна радионица у оквиру програма „Саветодавно – терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ који је подржан средствима буџета Града Новог Сада. Тема радионице је била „Потребе и права детета“ и била је намењена представницима хранитељских и/или биолошких породица.

На едукацији у Новом Саду је било присутно 20 учесника. Учесницима су кроз интерактивни процес представљени основни појмови људских права, као и дечја права после чега су учесници искуствено прошли кроз вежбу кршења људских права. Након вежбе, у малим групама, учесници су имали задатак да предложе интервенције. У оквиру сумирања закључили су да се у улози хранитеља свакодневно сусрећу са појмом борбе за људска/дечја права и додатно освестили важност ове улоге.

Хранитељи су били веома активни током едукације и износили су мноштво личних искустава. Пројекат је планиран да траје до краја године и следећа радионица је заказана за последњу недељу августа.
 
ФОТО