08.08.2016

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у билтену "Глас центара"


 Наша установа представљена је у “Гласу центара”, бр. 51 – јул 2016.  билтену који се бави активностима и актуелним темама у социјалној заштити, а издаје га Асоцијација центара за социјални рад Србије. Текст о делатностима Центра, актуелним пројектима и статистички прикази хранитељских породица и деце са којима Центар сарађује,  налази се на 29. страни.
 ГЛАС ЦЕНТАРА БР 51 - ЈУЛ 2016.