19.09.2016

ОKРУГЛИ СТО "ПОДРШKА ХРАНИТЕЉСТВУ У ЗАЈЕДНИЦИ"


У организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, у петак, 16. септембра 2016. године, одржан је округли сто „Подршка хранитељству у заједници – из угла цивилног сектора“. Овај округли сто представља једну од активности програма „Саветодавно-терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад“ коју ЦПСУНС реализује уз финансијску подршку Градске управе за дечју и социјалну заштиту Града Новог Сада. На округлом столу присуствовали су представници из Центра за социјални рад Града Новог Сада, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Плаy Центра Нови сад, Фамилyлаб Србија и Центара за образовање и консалтинг ПЕПСИЛЕНД, представљен је рад и активности ових организација, као и услуге које нуде корисницима. У основи је терапијски и саветодавни рад са децом и родитељима/хранитељима. Округли сто је организован са циљем унапређења услуге породичног смештаја и унапређења квалитета живота деце на породичном смештају, као и у циљу јачања међусекторске сарадње и компетенција професионалаца у оба система – цивилном сектору и социјалној заштити.
 
ФОТО