21.09.2016

Презентација Стратешког плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад


Дана, 20. септембра, у Центру за социјални рад Града Новог Сада одржан је састанак Новосадске мреже за децу „НСМЕДЕ“. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, који је и члан Мреже, представио је свој први Стратешки план за 2016-2018. годину. Састанку су присуствовали представници Дома здравља Нови Сад, Предшколске установе „Радосно детињство“, ШОСО „Милан Петровић“ , представници удружења грађана који се баве са децом, установа из система социјалне заштите и други актери. Поред презентације стратешког плана, на састанку се говорило о потреби за израдом Локалног акционог плана за децу за територију Града Новог Сада. Учесници су разменили информације о актуелним дешавањима у области бриге о деци и договорили се о даљем раду Мреже. 
ФОТО