06.10.2016

Радионица "Подршка деци са сметњама у развоју - разумевање права деце и савремени правци у образовању"


У уторак 04. октобра 2016. у просторијама Центра за социјални рад града Новог Сада одржана је још једна радионица у оквиру програма „Саветодавно – терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ који је подржан средствима буџета Града Новог Сада. Тема радионице је била „Подршка деци са сметњама у развоју, разумевање права деце и савремени правци у образовању“ и била је намењена представницима хранитељских породица.
На едукацији у Новом Саду је било присутно 10 учесника. Учесницима су кроз интерактивни процес представљене основне карактеристике и значај специјализованог хранитељства , савремени социјални модел инвалидности, укључивање деце са инвалидитетом у васпитно-образовни процес и додатне мере подршке. Учесници су се упознали са појмом и врстама асистивних технологија и начинима како се обезбеђују детету. Хранитељи су били веома активни током едукације и износили су лична искуства о бризи о деци са инвалидитетом, проблемима са којим а се сусрећу у различитим системима и начинима превазилажења.
 
ФОТО