06.10.2016

Састанак са хранитељским породицама општине Бачка Паланка


С обзиром да је Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад преузео рад са породицама из општине Бачка Паланка и потписао протокол о сарадњи са Центром за социјални рад Бачка Паланка, у среду, 5. октобра, одржан је састанак са хранитељским породицама из ове општине.
Центар за породичн смештај и усвојење Нови Сад преузео је 28 породица које се налазе у Бачкој Паланци и околним местима. До сада је подршку хранитељским породицама пружао надлежни центар за социјални рад.На састанку је хранитељима објашњена надлежност Центра за породичн смештај и усвојење Нови Сад, оквири сарадње, као и очекивани нивои подршке од стране ЦПСУНС. Хранитељи су се упознали са својим саветницима и договорени су даљи кораци и прве посете.
 
ФОТО