18.10.2016

Потписан споразум о сарадњи са Факултетом за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад и Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић потписали су споразум о сарадњи у научно истраживачком раду и студентској пракси. Споразум обухвата могућност остваривања и реализације стручне праксе студената и њихово упознавање са светом рада. Идеја је да се студенти упознају са системом социјалне заштите, са пословима које обавља психолог у Центру за породични смештај, да стекну искуство и знања, као и да се упознају са системом социјалне заштите у Србији. Верујемо да ће сарадња бити интензивна и на обострано задовољство. 
ФОТО