04.11.2016

ЧЕТВРТА ЗАВРШНА РАДИОНИЦА ЗА МЛАДЕ НА ХРАНИТЕЉСТВУ


У четвртак 03.11.2016. године у сали Центра за социјални рад, у Новом Саду одржана је четврта завршна радионица у оквиру пројекта “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ који је подржан средствима буџета Града Новог Сада – Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Радионици је присуствовало десет младих особа старосног узраста од 14 и 15 година.
Структура четврте радионице огледала се кроз низ интерактивних вежби кроз које су млади на хранитељству имали прилику да стекну знања и вештине интергрисања досадашњег искуства у здраву слику о себи. Такође да на адекватан начин учврсте рационална уверења о себи. У оквиру активног рада са младима настојало се да се постепено утиче на развој отпорности на стрес и стресне ситуације са којима се суочавају у свакодневном животу.

Са четвртом завршном радионицом реализоване су све планиране радионице у оквиру пројекта “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“.
 
ФОТО