18.11.2016

Конференција „Прекинути круг искључености: јачање породица које живе у вишеструкој депривацији“.


У Београду 15. i 16. новембра 2016. у организацији UNICEF-a, одржана је конференција „Прекинути круг искључености: јачање породица које живе у вишеструкој депривацији“. Циљ Конференције је био да се представе достигнућа на пољу инклузије најугроженије деце као и реформске тенденције социјалне заштите у земљи. Конференцији је присуствовала представница Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад Јелица Марић. 
ФОТО