24.11.2016

ЗАВРШИО СЕ ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ И ОБУКЕ БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад отпочео је током октобра месеца са програмом припреме и обуке кандидата за хранитељство. Програм припреме и обуке "Сигурним кораком до хранитељства" који се састоји од једанаест тематских целина, реализован је паралелно за четири групе кандидата.
Програм припреме и обуке "Сигурним кораком до хранитељства" почео је са реализацијом средином октобра, а крајем новембра 2016. године завршен је програм обуке за све четири групе будућих хранитеља. У првој gрупи је учествовало 25 кандидата са територије општина Житиште и Нова Црња . Друга група је обухватала 13 кандидата са територије општина Стара Пазова и Сремска Митровица. У Трећој групи учествовало је 17 кандидата са територије општине Шид. Четврта и последња група обухватала је 19 учесника са територије општине Врбас. Ово је редовна регионална активност Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад од како је почео са непосредним радом са корисницима у септембру 2015. године.У току 2016. године реализован је програм припреме и обуке за 10 група кандидата за хранитељство са региона који покрива Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад. На овај начин Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад подстиче развијање мреже хранитељских породица на територији Јужнобачког, Сремског и Средњобанатског управног округа.
 
ФОТО