05.12.2016

Обука запослених за безбедност и здравље на раду у ЦПСУНС


У понедељак 05.12.2016. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад одржана је обука за безбедност и здравље на раду запослених у нашој Установи.
Обуци је присуствовало 14 запослених, као и остала лица ангажована по другом основу у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад.
 
ФОТО