23.01.2017

Истраживање Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад у билтену „Глас центара“


Истраживање које је спровела наша Установа у току 2016. године представљено је у “Гласу центара”, бр. 53 – децембар 2016. билтену који се бави активностима и актуелним темама у социјалној заштити, а издаје га Асоцијација центара за социјални рад Србије. У тексту су приказани проблем, циљ као и добијени резултати истраживања.Објављен текст налази се на 31. страни. Глас центара Децембар 2016.pdf