22.02.2017

Одржан састанак поводом израде Програма обуке који је намењен пружаоцима услуге породичног смештаја одраслих и старих


Почетком 2017. године Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад отпочео је са поступком израде Програма обуке који је намењен пружаоцима услуге породичног смештаја одраслих и старих. Овим поводом у уторак 21.02.2017. године одржан је састанак у просторијама Дечјег села, са центрима за социјални рад који пружају ову врсту услуге, а налазе се на региону који Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад покрива. Циљ састанка био је да се свеобухватно сагледају потребе пружалаца и корисника услуге, као и да се кроз интерактивни рад размене досадашања искуства стечена у овом пољу рада. 
ФОТО