24.03.2017

„Деца улице“- развој хранитељства за децу која живе и/или раде на улици


У току марта 2017. године у Центру за социјални рад Нови Сад, одржан је дводневни семинар на тему „Деца улице“- развој хранитељства за децу која живе и/или раде на улици. Едукацију су реализовале стручне раднице Центра за породични смештај и усвојење Београд, које су уједно и ауторке овог семинара. Испред ЦПСУНС-a, семинару су присуствовале четири стручне раднице.