30.03.2017

Стручни скуп „Етичке дилеме у социјалној заштити“


У среду 29.03.2017.године, Комора социјалне заштите организовала је стручни скуп на тему„Етичке дилеме у социјалној заштити“ у Дечјем селу у Сремској Каменици.
Испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, стручном скупу присуствовале су, директорица Ивана Копривица и супервизорка Весна Аничић, ради стицања нових знања која ће користити у даљем раду.
 
ФОТО