06.04.2017

Почео програм обуке"Сигурним кораком до хранитељства"


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад отпочео је 03. априла, 2017.године са програмом припреме и обуке кандидата за хранитељство. Програм припреме и обуке "Сигурним кораком до хранитељства" који се састоји од једанаест тематских целина, реализује се за групу кандидата са територија Нови Сад и Беочин.
Програм припреме и обуке кандидата за хранитеље, реализује се у просторијама Дечјег села “др Милорад Павловић” у Сремској Каменици. У обуку је укључено 25 кандидата за хранитељство, који путем овог програма стичу знања и развијају вештине, на основу којих ће на адекватан начин пружити деци одговарајућу бригу и одговорити на њихове развојне потребе.
 
ФОТО