13.04.2017

Састанак са хранитељским породицама општине Бач


У среду 12.04.2017. године, одржан је састанак поводом преузимања надлежности над хранитељским породицама са територије општине Бач. До сада је подршку хранитељским породицама са ове територије пружао надлежни Центар за социјални рад.
Састанку су присуствовали, представници Центра за социјални рад Бач, представници ЦПСУНС-а и хранитељске породице са ове територије.
У оквиру састанка хранитељима је објашњена надлежност Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, оквири сарадње, као и очекивани нивои подршке од стране ЦПСУНС. Хранитељи су се упознали са својим саветницима и договорени су даљи кораци и прве посете.
 
ФОТО