11.05.2017

Завршен програм припреме и обуке будућих хранитеља


У среду 10.05.2017. године, завршен је програм припреме и обуке будућих хранитеља “Сигурним кораком до хранитељства”. Програм припреме и обуке "Сигурним кораком до хранитељства" који се састоји од једанаест тематских целина, реализовао се за групу кандидата са територије Новог Сада, Сремских Карловаца и Беочина.
Програм припреме и обуке кандидата за хранитеље, реализовао се у просторијама Дечјег села “др Милорад Павловић” у Сремској Каменици. У обуку је било укључено 26 кандидата, који су путем овог програма могли да стекну знања и развијају вештине, на основу којих ће на адекватан начин пружити деци одговарајућу бригу и одговорити на њихове развојне потребе. 
ФОТО