15.05.2017

Стручни скуп „Вртић као сигурна база:унапређење сарадње вртића и установа социјалне заштите у области хранитељства“


У сусрет овогодишњем Међународном дану породице, 13.05.2017.године, одржан је Стручни скуп „ Вртић као сигурна база: унапређење сарадње вртића и установа социјалне заштите у области хранитељства“ у организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Центра за подршку раном развоју и породичним односима “Хармонија” уз подршку Немачке развојне сарадње коју спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH .
Стручном скупу који се реализовао у сали скупштине Аутономне Покрајине Војводине, присуствовали су стручњаци из области предшколског васпитања, образовања и социјалне заштите деце са циљем препознавања снага, потреба и могућности унапређења сарадње између предшколских установа и установа социјалне заштите у области подршке деци на породичном смештају и хранитељским породицама.
У првом делу конференције реализовала се активност “ Јутарњи чај уз живу библиотеку “ у оквиру које су хранитељице са учесницима поделиле своја досадашња искуства стечена у раду са децом која су на породичном смештају.
Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду и Центар за подршку раном развоју и породичним односима “Хармонија”, се захваљују свима који су допринели да заједничким радом унапредимо бригу о деци на хранитељском смештају. Посебну захвалност организатори упућују, волонтерима, студентима психологије са Филозоског факултета Универзитета у Новом Саду, који су пружили додатну логистичку подршку. 
ФОТО