29.05.2017

65.Конгрес психолога Србије


У организацији Друштва психолога Србије од 24.-27.маја, 2017.године одржан је 65.Конгрес психолога Србије на Златибору под називом “Глобализација и локализација психологије”.
Конгресу психолога који представља прилику за развијање нових сарадњи, присуствовали су представници Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, директорица Установе, Ивана Копривица и стручни радници Тамара Благојевић и Ненад Опачић. У оквиру Конгреса имали су прилику да се стручно усавршавају као и да стекну нова знања из различитих грана психологије, такође да се упознају са резултатима нових психолошких истраживања која значајно доприносе унапређењу психолошке делатности. 
ФОТО