15.06.2017

Конференција „Добра пракса и изазови у пружању подршке деци у миграцијама“


Представница Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Александра Степанов, присуствовала је на конференцији „Добре праксе и изазови у пружању подршке деци у миграцијама“ са фокусом на заштиту деце у ситуацији миграција, у организацији " Save the children international" и Међународног комитета спаса (IRC).
Конференција се одржала у Београду, у среду, 14. 06. 2017. године и представља завршни догађај у оквиру регионалног пројекта „Адекватна брига и заштита за децу избеглице и мигранте без пратње у Европи“, подржаном од стране Британске агенције за међународни развој (DFID). Конференција је представљала прилику да се на једном месту окупе професионалци укључени у пружање подршке деци без пратње, као и доносиоце одлука који на непосредан начин утичу на креирање миграторних политика у Србији. У оквиру овог скупа учесници су имали прилику да се упознају са добрим праксама, као и постојећим изазовима у пружању подршке деци у ситуацији миграција, а посебно деци без пратње.
 
ФОТО