08.09.2017

Обука “Канцеларијско пословање и архивско законодавство“


У петак 08.09.2017.године, у просторијама Дечјег села др Милорад Павловић, одржана је обука “Канцеларијско пословање и архивско законодавство“. Обуку је реализовала, дипл.правница Славица Наранџић, руководилац службе архиве у Агенцији за привредне регистре. Обуци су присуствовали сви запослени Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. У оквиру ове обуке запослени су имали прилику да стекну нова знања, која ће им користити у даљем раду.
 
ФОТО