16.09.2017

Часопис "Diplomacy & Commerce - UNICEF In Focus"


Интервју са директорицом Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Иваном Копривицом, о досадашњој, успешној сарадњи са УНИЦЕФ-ом, објављен је у часопису „ Diplomacy & Commerce - UNICEF In Focus”. Интервју се налази на 31.страни часописа Diplomacy & Commerce - UNICEF In Focus