19.09.2017

Други модул Тренинга за тренере (ТоТ)


У понедељак 18.09.2017. године, одржан је први део другог модула Тренинга за тренере (ТоТ), у оквиру пројекта „Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење„ који је реализовала сертификована тренерица Мирјана Беара.
Тренингу су присуствовали сви запослени Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. У оквиру ове обуке, запослени су имали прилику да стекну нова знања и развију вештине тренерског рада.
Планирано је да се други део, другог модула Тренинга за тренере (ТоТ) одржи 25.09.2017.године.
 
ФОТО