22.09.2017

Конференција "Унапређење квалитета живота старих лица - дневне услуге у заједници”.


У периоду од 20.-22. септембра, 2017. године, у Кањижи, одржана је прва стручно-научна конференција са међународним учешћем на тему “Унапређење квалитета живота старих лица - дневне услуге у заједници”.
Испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, на скупу су учествовале, Александра Степанов са темом "Породични смештај одраслих и старих - модел програма припреме пружаоца услуге” и Весна Аничић са темом "Развој услуге породичног смештаја одраслих”.
 
ФОТО