10.10.2017

Зборник научних и стручних радова на тему дневних услуга у заједници за старе особе


Поводом прве стручно-научне конференције са међународним учешћем „Унапређење квалитета живота старих лица-дневне услуге у заједници“ која је одржана у Кањижи у току септембра,2017.године, објављен је „Зборник научних и стручних радова на тему дневних услуга у заједници за старе особе“. У оквиру Зборника обављењи су радови стручних радника Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Рад Александре Степанов на тему „Породични смештај одраслих и старих- модел програма припреме пружаоца услуге“ и рад Весне Аничић на тему „ Развој услуге породичног смештаја одраслих и старих“. 
ФОТО