17.10.2017

Међугенерацијски излет


У суботу, 14.10.2017. године, реализован је међугенарацијски излет на Поповици у оквиру пројекта“Развијање међугенерацијске сарадње и солидарности” који у пратнерству реализују Удружење пензионера града Новог Сад и Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад.
У току излета реализоване су слободне, спортске актвиности и дружење у којима су учествовали пензионери заједно са децом и младима из хранитељских породица.
 
ФОТО