06.11.2017

Друга радионица за младе из хранитељских породица


У петак, 03.11. 2017.године у сали Центра за социјални рад, у Новом Саду одржана је друга радионица у оквиру пројекта “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ који је подржан средствима буџета Града Новог Сада – Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Радионици је присуствовало десет младих особа старосног узраста од 15 до 18 година.
Друга радионица на тему “Трема у различитим животним ситуацијама- како умирити себе ? ” структуирана је са циљем да се кроз едукативни и радионичарски приступ младима приближе појмови треме и јавног наступа. Најзначајни циљ радионице био је да се на основу интерактивног рада спознају потребе младих, као и да им се приближе практична знања за стицање социјалних вештина , нових модела понашања и стицање знања за превазилажење стресних ситуација.
У оквиру пројекта “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ предвиђено је да се одрже још две радионце које ће бити реализоване у току новембра 2017. године.
 
ФОТО