20.11.2017

Четврта радионица за младе из хранитељских породица


У петак, 17.11.2017.године у сали Центра за социјални рад, у Новом Саду одржана је четврта радионица у оквиру пројекта “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ који је подржан средствима буџета Града Новог Сада – Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Радионици је присуствовало пет младих особа старосног узраста од 15 до 18 година.
Четврта, последња радионица на тему “Ја сам део тима” структуирана је са циљем да се кроз едукативни и радионичарски приступ младима приближи појам тимског рада. Најзначајни циљ радионице био је да се на основу интерактивног рада спознају потребе младих, као и да им се приближе практична знања за стицање социјалних вештина, нових модела понашања и стицање знања за превазилажење стресних ситуација.
 
ФОТО