24.11.2017

Тренинг “Рад са младима у ризику од социјалне искључености”


У период од 21. до 24. новембра, 2017. године одржан је тренинг “Рад са младима у ризику од социјалне искључености” у хотелу ЦеПТОР на Фрушкој Гори. Испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, тренингу су присуствовале Сандра Радаков и Драгана Качавенда, у оквиру ког су имале прилику да се упознају са Смерницама за рад са младима у ризику, Етичким кодексом, политикама безбедности, примерима добре праксе, резултатима истраживања о положају младих у ризику, али и да се међусобно боље упознају, размене искуства и међусобно повежу. 
ФОТО