08.12.2017

Трибине на тему „ Породица за свако дете – Ургентно збрињавање деце од 0 до 3 године“


Дана 05. и 07. децембра, 2017.године одржане су трибине на тему „ Породица за свако дете – Ургентно збрињавање деце од 0 до 3 године“ у просторијама Дечјег села у Сремској Каменици у оквиру пројекта “Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“.
Циљ трибина је био да се хранитељске породице које су у надлежности Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад информишу о концепту ургентног збрињавања деце.
У оквиру трибуне регрутоване су потенцијалне породице, које ће бити укључене у процес процене и у програм обуке за ову врсту услуге.
 
ФОТО