31.01.2018

Чланак Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад у стручном часопису "Актуелности"


Чланак „Отворена врата хранитељства – радионице за хранитељске породице Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад“ објављен у јануарском издању стручног часописа Удружања стручних радника социјалне заштите Републике Србије „Актуелности“. Објављен текст се налази на 64. страни стручног часописа "Актуелности"