09.02.2018

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад прикључио се акцији “Нови Сад чита деци”


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад прикључио се акцији “Нови Сад чита деци”
Нови Сад чита деци је иницијатива коју, испред Новосадске мреже за децу, покреће Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“. Иницијатива има за циљ да подигне свест о значају читања детету и са дететом од најранијих дана како за усвајање речи и комуникацијске вештине, тако и за подстицај машти и креативности, сазнајном развоју и критичком мишљењу, као и за развој осећаја блискости привржености са одраслима који детету читају и креирање ритуала у односу са старатељима који код деце стварају осећај сигурности, опуштености и заштићености.
У оквиру акције “Нови Сад чита деци”, 21.02.2018. године у 17 часова у просторијама Дечјег села, др Милорад Павловић одржаће се едукација о значају читања деци од раног узраста, која је намењена хранитељским породицама. У току ове едукације, у просторијама ЦПСУ НС- а волонтери ће читати деци која живе у хранитељским породицама. 
ФОТО