22.02.2018

Едукација у оквиру акције “Нови Сад чита деци”


У среду 21.02.2018. године одржана је едукација, за хранитељске породице, о значају читања деци од раног узраста у оквиру акције “Нови Сад чита деци” којој се Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад прикључио. У току трајања едукације, у просторијама ЦПСУ НС-а, волонтери су читали деци која живе и одрастају у хранитељским породицама.
Нови Сад чита деци је иницијатива коју, испред Новосадске мреже за децу, покреће Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“. Иницијатива има за циљ да подигне свест о значају читања детету и са дететом од најранијих дана како за усвајање речи и комуникацијске вештине, тако и за подстицај машти и креативности, сазнајном развоју и критичком мишљењу, као и за развој осећаја блискости привржености са одраслима који детету читају и креирање ритуала у односу са старатељима који код деце стварају осећај сигурности, опуштености и заштићености.
Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад се захваљује организаторима акције “Нови Сад чита деци” на успостављеној сарадњи, такође на доприносу у раду са хранитељским породицама и са децом.
 
ФОТО