14.06.2018

Посета представнице тимa НИРАС техничке помоћи


У уторак 12.06.2018.године, пројектни тим Дечијег села "др Милорад Павловић" и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, имао је посету представнице тима НИРАС техничке помоћи. Мониторинг посета односила се на пројекат: „Independent Living for All“ или "Самостални живот за све"који је финансиран у оквиру грант шеме: „Development of Effective Community Services in the Area of Education and Social Welfare at the Local Level“. Мониторинг посета је укључила следеће елементе: кратко упознавање са пројектом и особљем пројекта, преглед напретка у спровођењу пројекта и расправа о специфичностима пројекта, преглед доступне документације пројекта, као и пружање стручне подршке на лицу места у разумевању процедура, уговорних обавеза и препоруке за унапређење пословања. Ову мониторинг посету водила је гђа. Андреја Тонч, Тим лидерка техничке помоћи и грант експерт. 
ФОТО