20.06.2018

Округли сто „Изричита забрана телесног кажњавања деце у Србији у свим окружењима“


У среду 20.06.2018. године одржан је округли сто на тему „Изричита забрана телесног кажњавања деце у Србији у свим окружењима“ на којем су испред Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад присуствовали, Весна Аничић, Александра Бабић и Борис Ловрић. Округли сто је организован од стране Центра за права детета и Покрајинског заштитник грађана - омбудсмана. На округлом столу дискутовало се о нормативном оквиру забране телесног кажњавања деце у Србији, психолошким и социјалним последицама телесног кажњавања по дете, као и улози и месту професионалаца у промовисању позитивних, ненасилних и партиципативних начина васпитавања и дисциплиновања детета. 
ФОТО