06.07.2018

О „Отвореним вратима хранитељства“ у билтену „Глас Центара“


У билтену „Глас центара“ бр. 57 – јун, 2018. објављен је чланак о радионицама у оквиру „Отворених врата хранитељства“ које Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад реализује са циљем да хранитељи стекну нова знања, јачају хранитељске компетенције као и да знање које су стекли искористе у свакодневној интеракцији са децом на породичном смештају. Такође, у објављеном тексту представљена је сарадња са екстерним сарадницама које су у току 2017.године креирале и реализовале ове радионице. Чланак се налази на 35. страни Глас центара, бр.57-јун2018.године.