22.09.2018

Веб страница регионалног пројекта "Социјална права за осетљиве групе“ (СоРи)


Регионални пројекат „Социјална права за осетљиве групе“ (СоРи), реализује се са циљем да штити социјална права осетљивих група, да побољша њихове животне услове и обезбеди њихово укључивање у заједницу.

Овим путем вас обавештавамо да је развијена веб страница у оквиру које можете да се информишете о регионалном пројекту, као и о свим пројектним активностима.

Линк за веб страницу регионалног пројекта „Социјална права за осетљиве групе“ (СоРи) се налази у даљем тексту: social-rights-balkan.org/en/