18.04.2019

ЦПСУНС преузео у надлежност хранитељске породице са територије општина Темерин и Србобран


Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад преузео је у надлежност хранитељске породице са територије општина Темерин и Србобран. Претходно су организовани састанци са директорима и представницима стручних радника ради размене информација о развијености хранитељства у њиховој средини и даљим надлежностима установа. Оба Центра за социјални рад организовала су састанке за хранитеље, на којим су се  представници Центра за породични смештаји усвојење Нови Сад обратили хранитељима, упознали их са улогом ове Установе и даљем начину рада.