22.05.2019

Конфереција „Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације“


Конфереција „Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације“ поводом Међународног дана породице и дана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, одржана је 21.05.2019.године у великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, УНИЦЕФ-а, СОС Дечијих села Србија и Новосадске мреже за децу “НСМЕДЕ
Основни циљ Конференције био је да се учесници упознају са услугом повременог породичног смештаја, као и да се представе досадашња искуства у развоју ове услуге. Такође, да се стекну нова знања која ће моћи да се користе у даљем раду и да се унапреди сарадња између стручних радника.
Центар за породични смештај и усвојење се захваљује свима који су допринели да заједничким радом унапредимо бригу о деци.
 
ФОТО