06.06.2019

Позитивно родитељство-дар за цео живот


Kао наставак кампање Сваки тренутак је важан - првих 1000 дана за цео живот, која има за циљ да подигне свест о значају раног детињства, подршке раном развоју и важности обезбеђивања услова у којима свака породица може да креира квалитетно окружење за развој детета, УНИЦЕФ у Србији и глобално заједно са свим партнерима обележава јуни месец као месец подршке подстицајном родитељству и позитивним родитељским праксама под слоганом „Позитивно родитељство – дар за цео живот“.
Осим промотивних активности на јавним сервисима и друштвеним мрежама, канцеларија УНИЦЕФа у Србији је позвала и локалне заједнице да предложе различите активности којима би промовисале идеју квалитетног, подстицајног родитељства, здравља, исхране и учења кроз игру у породици и бриге о целовитом развоју детета. Нови Сад је, као локална заједница препозната као једна од кључних у овој кампањи. Чланице Новосадске мреже за децу су се за задовољством одазвале позиву УНИЦЕФа и осмислиле различите активности, којима ће током јуна месеца, преносити кључне поруке кампање.
Активности у Новом Саду су, током јуна месеца, намењене како породицама тако и стручњацима. Путем ових активности настојаће да снажно нагласе да породица јесте одговорна да креира за дете топло, сигурно и подстицајно окружење за развој, али и да је одговорност заједнице да обезбеди за сваку породицу доступну, одговарајућу и увремењену подршку како би квалитетно испунила своју старатељску улогу.
На линку у даљем тексту можете погледати распоред активности за Нови Сад:Распоред активности у Новом Саду